Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.04.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Wymiana pokrycia dachowego i remont schodów D.K. Remiza w Plewiskach Gmina Komorniki"

 

Komorniki, dnia 26.04.2014 r.

WI .271.1.2.2014

L.dz.  1397/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego   i remont schodów zewnętrznych D.K. Remiza w Plewiskach Gmina Komorniki" prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "Tyliński" Arkadiusz Tyliński Jarosław Tyliński Spółka Jawna ul. Święciechowska 47,  64-100 Leszno cena brutto: 167.267,70zł

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena - 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "Tyliński" Arkadiusz Tyliński Jarosław Tyliński Spółka Jawna ul. Święciechowska 47 64-100 Leszno,  cena brutto: 167.267,70zł oferta otrzymała 100 pkt.

2.      "WBI DACHY" s.c. Ewa Martyńska, Dariusz Martyński ul. Agrestowa 5 61-307 Poznań, cena brutto: 233.124,73zł oferta otrzymała 71,75 pkt.

3.      POL-BUD Ryszard Polnik ul. Moderska 1b 62-060 Zamysłowo, cena brutto: 189.804,86zł oferta otrzymała 88,13 pkt.

4.      ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inz. Artur Przybylski ul. Pl. Waryńskiego 8/3 60-579 Poznań, cena brutto: 177.419,06zł oferta nie otrzymała pkt.

5.      P.P.H.U. Juliusz Szymanowski ul. Poznańska 3E/2 62-005 Owińska, cena brutto: 199.994,90zł oferta otrzymała 83,64 pkt.

6.      Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy ul. Żytnia 7 64-305 Bolewice, cena brutto: 178.156,41zł oferta otrzymała 93,89 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm )- dział VI - „Środki ochrony prawnej".

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06