Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.04.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Rolnej, ul.Suchej i ul.Krótkiej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 08.04.2014 r.

IK.271.2.8.2014       

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, że postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Rolnej, ul.Suchej i ul.Krótkiej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez: 

RB GROUP Sp. z o.o.  ul.Grunwadzka 515D,  62-064  Plewiska.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Oferta otrzymała  77,57 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. „ANET-TRANS” Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

Oferta otrzymała 93,70 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM   Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała 89,01 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała  99,64  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała   85,78 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  94,14 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  RB GROUP Sp. z o.o.

ul.Grunwadzka 515D,  62-064  Plewiska

Oferta otrzymała  100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. DROBUD Sp.z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25

Oferta otrzymała  94,33 pkt w jedynym kryterium – cena

 

9. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  93,57 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06