Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.04.07 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Środkowej w Chomęcicach"

Komorniki, dnia 07.04.2014 r.

IK.271.2.7.2014       

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Środkowej w Chomęcicach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Firma Budowlana HERZOG Spółka Cywilna,  Sątopy,  ul.Polna 7,   64-300  Nowy Tomyśl.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Konsorcjum:

Lider: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno

Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os.Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała  95,43 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

ul.Poznańska  62a,  62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 54,28 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Firma Budowlana HERZOG Spółka Cywilna

Sątopy,  ul.Polna 7,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. DROBUD Sp.z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań

Oferta otrzymała  93,83  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM   Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała   91,61 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała  85,59 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  89,54 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN  Tadeusz Szustek

ul.Słoneczna 19,  62-200  Gniezno

Oferta otrzymała  0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

9. RB GROUP Sp. z o.o.

ul.Grunwadzka 515D,  62-064  Plewiska

Oferta otrzymała  97,89 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06