Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.04.02 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Krętej i ul.Leśnej w Rosnówku"

Komorniki, dnia 02.04.2014 r.

IK.271.2.6.2014       

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Krętej i ul.Leśnej w Rosnówku prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul.Kasztanowa 7,  62-004 Czerwonak.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Całus Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała  93,02 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Oferta otrzymała 75,54 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 92,40 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała  100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  DROBUD Sp.z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała   95,56 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 95,72 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała  81,41 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B,  62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  90,96 pkt w jedynym kryterium – cena

 

9. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL  Jerzy Cegłowski

ul.Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska

Oferta otrzymała  87,64 pkt w jedynym kryterium – cena

 

10. PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała  92,49 pkt w jedynym kryterium – cena

 

11. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

WODKAN  Tadeusz Szustek

ul.Słoneczna 19,  62-200  Gniezno

Oferta otrzymała  94,31 pkt w jedynym kryterium – cena

 

12. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała  76,65 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

  Wójt  Gminy Komorniki

  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06