Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.03.31 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Ks.Malinowskiego z ul.Ks.Wawrzyniaka w Komornikach z odcinkiem drogi

Komorniki, dnia 31.03.2014 r.

IK.271.2.5.2014       

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę  ronda na skrzyżowaniu ul.Ks.Malinowskiego z ul.Ks.Wawrzyniaka w Komornikach z odcinkiem drogi Komorniki-Głuchowo” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  EUROVIA  POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040  Kobierzyce.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   EUROVIA  POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040  Kobierzyce

Oferta otrzymała  100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. STRABAG  Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10,   05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 88,74 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Konsorcjum:

 „ANET-TRANS” Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

MARDROG Maciej Kubacha

ul.Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 86,64 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Oferta otrzymała  86,21  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  COLAS Polska Sp. z o.o.

ul.Gen.J.Zajączka 9,   01-518 Warszawa

Oferta otrzymała   97,66 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  SKANSKA S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9,   01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 92,82 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała  0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06