Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.03.21 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Wirowskiej w Komornikach"

Komorniki, dnia 21.03.2014 r.

IK.271.2.4.2014       

                       

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Wirowskiej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  PUB  „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała  93,72 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  DROBUD Sp.z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała 95,63 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Zakład Robót Drogowych  Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16,  62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała  87,14  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

ul.Poznańska  62a,  62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała   83,80 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 79,32 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B,  62-040  Puszczykowo

Oferta otrzymała 95,89 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM  Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała  70,45 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN Tadeusz Szustek

ul.Słoneczna 19,  62-200  Gniezno

Oferta otrzymała  68,88 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

10.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  91,68 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06