Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.02.24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Cienistej, ul.Słonecznej i części ul.Południowej w Wirach"

Komorniki, dnia 24.02.2014 r.

IK.271.2.3.2014       

                       

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Cienistej, ul.Słonecznej i części ul.Południowej w Wirach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  

PUH „Inter-Tech” Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188,  62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

ul.Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska

Oferta otrzymała  91,72 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 98,82 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  PUH „Inter-Tech” Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Konsorcjum:

 Lider:  „ANET-TRANS” Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

Partner:  MARDROG Maciej Kubacha

ul.Gruszkowa 6,  64-020 Czempiń

Partner:  P.U.H. „BUD-BRUK” Ryszard  Mielcarek

ul.Józefa Wybickiego 7,  64-020 Czempiń

Oferta otrzymała  89,93  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

Oferta otrzymała   0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B,  62-040  Puszczykowo

Oferta otrzymała 99,09 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Konsorcjum:

Lider: Zakład Robót Drogowych  Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16,  62-050 Rogalinek

Partner:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 392

Oferta otrzymała 91,35 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                                        mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06