Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.01.31 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Czarna Droga w Plewiskach"

Komorniki, dnia 31.01.2014 r.

IK.271.2.1.2014 

                  

                                           

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę  ul.Czarna Droga w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  PUB  „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM  Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała  80,27 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

ul.Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska

Oferta otrzymała 95,88 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier

ul.Orzeszkowej 39,  62-330  Nekla

Oferta otrzymała 0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. ELTEL  Sp. z o.o.

ul.Albańska 17,  60-123 Poznań

Oferta otrzymała  82,08  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Robót Drogowych  Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16,  62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 86,40 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Całus Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B,  62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 77,03 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  Konsorcjum:

Lider: P.W.HYDROGAZ Zbigniew Kluj

Partner: PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 74,23 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

10.  Konsorcjum:

 „ANET-TRANS” Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

MARDROG Maciej Kubacha

ul.Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 93,79 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                       Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                       mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06