Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.09.30 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę rowu WA od km 0+850 do km 3+850 na terenie gminy Komorniki

 

Komorniki, dnia 30.09.2013 r.

WI .271.1.3.2013

L.dz.3804 /2013

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa rowu WA od km 0+850 do km 3+850 na terenie gminy Komorniki prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum firm : Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL Sp. z o.o.,sp.k.,  ul.  Jarowa 42, 61-602 Poznań, Obsługa Inwestycji Budowlanych Marcin Kolecki,  ul. Żabikowska 54/16, 62-30 Luboń, Biuro Usług Inwestycyjnych Magdalena Kolecka, ul. Jarowa 42,61-602 Poznań z  ceną brutto oferty 2.053.180,66 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, ul. Kasztanowa 13, Bobowicko, 66-300

    Międzyrzecz, cena brutto oferty 2.266.128,68 zł – po poprawieniu oczywistej pomyłki

    rachunkowej 2.320.128,68 zł – oferta otrzymała 88,49 pt

2. Konsorcjum firm: Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL Sp. z o.o.,sp.k.,

    ul.  Jarowa42, 61-602 Poznań, Obsługa Inwestycji Budowlanych Marcin Kolecki,

    ul. Żabikowska 54/16, 62-30 Luboń, Biuro Usług Inwestycyjnych Magdalena Kolecka,

    ul. Jarowa 42,61-602 Poznań, cena brutto oferty 2.053.180,66 zł, oferta otrzymała

    100 pkt.

3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań

    cena brutto oferty 2.454.547,39 zł oferta otrzymała 83,65 pkt

4. SKANSKA S.A.,ul. Gen.J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa, cena brutto oferty   

    2.837.127,84zł, oferta otrzymała 72,37 pkt

5. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MELIOPOZ”, ul. Kasprzaka 4c/2,

62    – 030 Luboń,  cena brutto oferty 4.374.119,31 zł, oferta otrzymała 0 pkt

6. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne KAJA, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 392,

    61-441 Poznań, cena brutto oferty 2.637.540,22 zł - po poprawce pomyłki 3.113.756,71zł,  

    oferta otrzymała 65,94 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 07.10.2013 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      /-/mgr inż. Jan Broda

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06