Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.08.05 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przyłączy wodnego i kanalizacyjnego dla Biblioteki Publicznej w Plewiskach

 

 Komorniki, 05.08.2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki

ul.Stawna 7/11

62-052 Komorniki

OG-22-1/2013              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa przyłączy wodnego i kanalizacyjnego dla  Biblioteki Publicznej  w Plewiskach”  Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

Dnia 01.08.2013 r. o godzinie 12:00 minął, wyznaczony przez Zamawiającego, termin składania ofert. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP.

                                                                                                    /-/ Joanna Brychcy

                                                                                                    Dyrektor Biblioteki

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06