Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.05.31 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Słonecznej, ul.Cienistej i części ul.Południowej w Wirach"

Komorniki, dnia 31.05.2013 r.

IK.271.2.3.2013 

                                                              

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul.Słonecznej, ul.Cienistej i części ul.Południowej  w Wirach" prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta nr 6 złożona przez:  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Komunalnego  Władysław  Nogaj,  ul.Transportowa 1, Garby  62-020 Swarzędz.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum:

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewcze  Dariusz Bromber, ul.Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

Zakład Budowlano- Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD" s.c. Paweł i Michał Świergiel, ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „LITZ" Feliks Fietz

ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

Oferta otrzymała 44,18 pkt w jedynym kryterium - cena

 

3.  AQUANET Krzesinki Sp. z o.o.

ul.Przemyska 5,  61-324 Poznań

Oferta otrzymała 32,57 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

4. STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

5.  P.P.H.U. ZIEN-TEL Tomasz Zieliński

ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków

Oferta otrzymała 81,11 pkt w jedynym kryterium - cena

 

6.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj

ul.Transportowa 1, Garby, 62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

7.  „ALTRANS" Alicja Tomczak

ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń

Oferta otrzymała 80,66 pkt w jedynym kryterium - cena

 

 

 

8.  Konsorcjum:

RBD System Sp. z o.o. & INTER-TECH Sp. z o.o.

ul.Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 58,38 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

9.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe

Ander-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul.Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 91,69 pkt w jedynym kryterium - cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium - cena.

 

 

                                                                                       Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                            mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06