Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.03.18 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Nowej w Wirach"

Komorniki, dnia 18.03.2013 r.

IK.271.2.2.2013 

                                                              

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Nowej w Wirach" prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :

KONSORCJUM:  „ANET-TRANS" Aneta Bałasz-Pawlicka, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń    i MARDROG  Maciej Kubacha, ul.Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń.

 

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała  87,30 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

2. KONSORCJUM:  „ANET-TRANS" Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

MARDROG  Maciej Kubacha

ul.Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium - cena

 

3.  Skanska  S.A.

ul.Gen. J. Zajączka  9,  01-518  Warszawa

Oferta otrzymała 86,09 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

4. STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  76,03  pkt  w jedynym kryterium - cena

 

5.  COLAS Polska Sp. z o.o.

ul.Nowa 49,  62-070 Palędzie

Oferta otrzymała 85,11 pkt w jedynym kryterium - cena

 

6.  KONSORCJUM:  Zakład Robót Drogowych  Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roma Dyba Sp. z o.o.

ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań

Oferta otrzymała 87,34 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

7.  POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29,   64-000  Kościan

Oferta otrzymała 90,91 pkt w jedynym kryterium - cena

 

 

 

 

8.  Konsorcjum:

RBD System Sp. z o.o. & INTER-TECH Sp. z o.o.

ul.Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 95,49 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium - cena.

 

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06