Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.03.12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Młyńskiej w Komornikach"

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Młyńskiej w Komornikach" prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29,   64-000  Kościan.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Skanska  S.A.

ul.Gen. J. Zajączka  9,  01-518  Warszawa

Oferta otrzymała 76,46 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

2.  EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała  70,11 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

3. Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg  69b,  63-800  Gostyń

Oferta otrzymała 89,87 pkt w jedynym kryterium - cena

 

4.  Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25,  62-330  Nekla

Oferta otrzymała 86,32 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

5.  Konsorcjum:

RBD System Sp. z o.o. & INTER-TECH Sp. z o.o.

ul.Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 91,81 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

6.  „ANET-TRANS" Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

MADRAG Maciej Kubacha

ul.Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 96,07 pkt  w jedynym kryterium - cena

 

7.  POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29,   64-000  Kościan

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium - cena

 

8. STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  78,73  pkt  w jedynym kryterium - cena

 

9.  COLAS Polska Sp. z o.o.

ul.Nowa 49,  62-070 Palędzie

Oferta otrzymała 92,22 pkt w jedynym kryterium - cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 7  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium - cena.

 

 

 

Wójt  Gminy Komorniki
mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06