Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.02.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Chomęcicach, Głuchowie, Komornikach i Walerianowie”

 

 

 

Komorniki, dnia 26.02.2013 r.

WI .271.1.1.2013

L.dz. 545/2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Chomęcicach, Głuchowie, Komornikach i Walerianowie prowadzonego przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:  DANKAR – Usługi Budowlane, Wod. – Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64 – 610 Rogoźno,    z ceną brutto: 211.070,00 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. PBU „BRUKPOL” S.C., Strzelce Wielkie 81 c, 63 – 820 Piaski, cena brutto oferty: 286.059,29 zł, oferta otrzymała: 73,79 pkt.

2. FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak – Misiak S.C., ul. Górki 5B, 63 – 210

    Żerków, cena brutto oferty 268.654,16 zł, oferta otrzymała: 81,60 pkt

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD SA, ul. Poznańska 71a, 63 – 200 Jarocin,

    cena brutto oferty 387.994,45 zł, oferta otrzymała:  54,40 pkt.

4. P.P.H.U. ZIEN-TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 4, 63 – 210 Żerków,

    cena brutto oferty 215.348,48 zł, oferta otrzymała 98,01 pkt.

5. DANKAR – Usługi Budowlane, Wod. – Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa,

    Nienawiszcz 23, 64 – 610 Rogoźno,  cena brutto oferty 211.070,23 zł – po poprawce oczywistej pomyłki rachunkowej 211.070,00zł, oferta otrzymała  100 pkt.

6. Zakład Robót Inżynieryjno – Hydrotechnicznych „POL – GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna, ul.Gnieźnieńska 51, 62 – 100 Wągrowiec, cena brutto oferty 410.012,80 zł, oferta otrzymała  51,48 pkt.

7. Firma EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk, Święty Wojciech 31C, 66-300 Międzyrzecz,

   cena brutto oferty 337.837,67 zł, oferta otrzymała 62,48 pkt.

8. RAW-BUD spółka z o.o., ul. Leszczyńskiego 39, 85 – 137 Bydgoszcz, cena brutto

    oferty 249.490,17 zł, oferta otrzymała  84,60 pkt.

9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER – TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabianowska 188, 62 – 052 Komorniki, cena brutto oferty 221.548,51 zł, oferta otrzymała 95,27 pkt.

10. Zakład Budowlano-Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD” S.C.Paweł i Michał Świergiel,

    ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl, cena brutto oferty 297.328,22 zł, oferta

    otrzymała 70,99 pkt

11. PBI „KAJA”, ul.- 28 czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, cena brutto oferty    254.597,75 zł, oferta otrzymała  82,90 pkt.

12. PUBT ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, cena brutto oferty 271.583,48 zł, oferta otrzymała 77,82 pkt.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 04.03.2013 r.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił i nie wykluczył żadnej oferty.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                 /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                 Wójt Gminy Komorniki

 

                                                   

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 


Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06