Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.01.07 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja DK „Wodnik” w Łęczycy, Gmina Komorniki

Komorniki, 04.01.2013r.

WI.271.1.18.2012

L.dz.  41/2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Modernizacja DK „Wodnik” w Łęczycy, Gmina Komorniki prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Firmę Handlowo-Usługową Małgorzata Odważna ul. Grodziska 17 64-061 Kamieniec cena brutto: 499.221,43 zł

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.     Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. ul. Północna 5, 64-000 Kościan cena brutto:  961.328,30 zł punktacja przyznana ofercie : brak           

2.      SENTO SYSTEM SERWIS Leszek Jędras ul. Ogrodowa 23, 62-040 Puszczykowo cena brutto:  995.365,43 zł punktacja przyznana ofercie : brak

3.      PPHU EURO-DACH RAFAŁ WICHŁACZ ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem cena brutto:  586.054,72 zł oferta otrzymała 85,18 pkt.

4.      Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD” ul. Słoneczna 36 62-064 Plewiska cena brutto:  687.498,46 zł oferta otrzymała 72,61 pkt.

5.      Przedsiębiorstwo Budowlan-Usługowe „GOSBUD” Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń cena brutto:  681.436,85 zł oferta otrzymała 73,26 pkt.

6.      Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o.o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno cena brutto:  745.100,21 zł oferta otrzymała 67,00 pkt.

7.      POS - REMAL Sławomir Świtała ul. Polna 1 Michorzewo, 64-316 Kuślin, cena brutto po poprawieniu omyłki pisarskiej: 650.164,90 zł oferta otrzymała 76,78 pkt.

8.      Firma Instalacyjno-Budowlana „WIELĄDEK” ul. Słowiańska 48/6, 64-800 Chodzież cena brutto: 712.047,38 zł oferta otrzymała 70,11 pkt.

9.      MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań cena brutto: 707.577,47 zł oferta otrzymała 70,55 pkt.

10.  Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec cena brutto: 499.221,43 zł oferta otrzymała 100 pkt.

11.  P.P.H.U. „MAREX” ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k/Poznania cena brutto: 759.039,40 zł oferta otrzymała 65,77 pkt.

12.  „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62–064 Plewiska, cena brutto:  779.095,96 zł oferta otrzymała 64,08 pkt.

13.  POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań cena brutto:  683.379,60 zł oferta otrzymała 73,05 pkt.

14.  Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek cena brutto:  657.507,48 zł oferta otrzymała 75,93 pkt.

15.  MAX-BUD Grzegorz Piasecki ul. Spółdzielcza 4, 64-111 Lipno cena brutto:  525.962,18 zł oferta otrzymała 94,92 pkt.

16.  Zakład Ogólnobudowlany Macioszek Karol ul. Łąkowa 2, 62-330 Nekla cena brutto:  1.065.910,76 zł punktacja przyznana ofercie : brak

17.  KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Derkacz-Duchniewicz ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno (Lider) i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o. ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań (Partner)   cena brutto:  1.116.672,81 zł oferta otrzymała 44,71 pkt.

18.  Zakład Ogólnobudowlany =GRINBUD= Dominika Sieszchuła ul. Sikorskiego 10B/8, 62-200 Gniezno cena brutto:  714.427,05 zł oferta otrzymała 69,88 pkt.

19.  FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak S.C. ul. Górki 5B, 63-210 Żerków cena brutto:  930.175,20 zł oferta otrzymała 53,67 pkt.

20.     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jandach-Jan Breś ul. Skrytka 21, 62-064 Plewiska cena brutto:  1.273.464,51 zł punktacja przyznana ofercie : brak

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

              

WÓJT

 

                   /-/ mgr inż. Jan Broda                     

 

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

tel. 0-61 8100 668

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a                                                                  

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06