Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.12.21 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis kotłowni gazowych i węglowych w budynkach komunalnych na 2013r.

 

Komorniki, dnia 21.12.2012 r.

IK.271.2.20.2012                                                         

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Serwis kotłowni gazowych i węglowych w budynkach komunalnych na 2013r.” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „Ledox” Kociucki i Mikołajczyk Sp. J.  ul. Miśnieńska 12, 64-100 Leszno.
W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   WP LOSSY

ul.Konopnickiej 27b,  62-050 Mosina

Oferta otrzymała  80,56  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  PHU ROGRES Roger Sassak

ul.Grabowa 8D Siekierki Wielkie, 62-025 Kostrzyn

Oferta otrzymała  56,94 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3. STASIŃSKI” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Andrzej Stasiński

ul.Idzikowskiego 7A, 60-408 Poznań

Oferta otrzymała 69,30 pkt w jedynym kryterium – cena

 

4.  Z.U.P.H. BROKSING  Broda  Wiesław

ul.Poznańska  42,  62-051 WIRY

Oferta otrzymała 76,04 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  „Ledox” Kociucki i Mikołajczyk Sp.J.

ul.Miśnieńska 12,  64-100 Leszno

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                                                  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06