Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.12.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. St

Komorniki, dnia 10.12.2012 r.

OR.271.3.1.2012                                                             

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, o masie do 2000 g oraz paczek o masie do 5000 g i druków bezadresowych, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: POCZTA POLSKA S.A. , ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

 

W postępowaniu ofertę złożył następujący wykonawca:

 

1.   POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Oferta otrzymała  100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

  

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i jako jedyna złożona  oferta uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

 

                                                                                       Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                       mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06