Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.11.15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Komornikach - etap II"

Komorniki, 15.11.2012r.

WI.271.1.17.2012

L.dz. 4962/2012

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Komornikach – etap II” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 7 złożona przez:

POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań za cenę brutto 1 421 287,96zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo

- cena ofertowa: 1 905 959,02zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 74,57pkt

2.      Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

- cena ofertowa: 1 737 001,74zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 81,82pkt

3.      Oferta nr 3 – Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON” Leszek Peljan, Leszek Link Sp. Jawna Rynek 4a, 67-200 Głogów

- cena ofertowa: 1 794 730,29zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 79,19pkt

4.      Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAX-BUD” Grzegorz Piasecki ul. Spółdzielcza 4, 64-111 Lipno

- cena ofertowa: 1 513 074,61zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 93,93pkt

5.      Oferta nr 5 – Artur Przybylski ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań

- cena ofertowa: 2 257 722,47zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 62,95pkt

6.      Oferta nr 6 – Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański ul. Ostatnia 35,
60-102 Poznań

– cena ofertowa: 2 324 695,51zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 61,14pkt

7.      Oferta nr 8 – MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak ul. Żagiestowska 23, 60-466 Poznań

      – cena ofertowa: 2 108 696,29zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 67,40pkt

8.      Oferta nr 9 – Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

      – cena ofertowa: 1 988 617,05zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 71,47pkt

9.      Oferta nr 10 – STRUCTUM SJ Sp. z o.o. ul. Gardowska 2a, 61-312 Poznań

      – cena ofertowa: 2 090 140,67zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 68,00pkt

10.  Oferta nr 11 – POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1, 64-316 Kuślin

      – cena ofertowa: 1 866 957,89zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 76,13pkt

11.  Oferta nr 12 – PPHU „EURO-DACH” Rafał Wichłacz ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem

      – cena ofertowa: 1 538 253,57zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 92,40pkt

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

Inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. (0-61) 8100 668

                                                                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                         Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06