Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.11.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Młyńskiej w Komornikach"

Komorniki, dnia 08.11.2012 r.

IK.271.2.17.2012                                                         

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji deszczowej w ul.Młyńskiej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „ALTRANS” Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Zakład Budowlano- Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD” s.c. Paweł i Michał Świergiel

ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała  0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ.-EKON S.A. w Koninie

ul. Pociejewo 3, 62-500 Konin

Oferta otrzymała  75,81 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LITZ” Sp. z o.o.

ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

Oferta otrzymała 46,83 pkt w jedynym kryterium – cena

 

4.  Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ SWARZĘDZ” Henryk Wojkiewicz

ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 65,38 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.

ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała 50,93 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Przedsiębiorstwo „PEK-MEL” Witold Czapla, Krzysztof Cichorek Sp. J.

ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  WUPRINŻ S.A.

ul. Straży Ludowej 35,  60-465 Poznań

Oferta otrzymała 66,57 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. P.P.H.U. ZIEN-TEL Tomasz Zieliński

ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków

Oferta otrzymała  69,21  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  AQUANET KRZESINKI Sp. z o.o.

ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Oferta otrzymała 67,33 pkt w jedynym kryterium – cena

  

10.  SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała  81,65 pkt w jedynym kryterium – cena

 

11. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki 

Oferta otrzymała  87,44 pkt w jedynym kryterium – cena

 

12.  PUB „BRUKPOL” s.c.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała  0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

13.  „ALTRANS” Alicja Tomczak

ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń

Oferta otrzymała  100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

14.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane ROSKON Marianna Rosadowska

ul. Fabryczna 9, 62-400 Słupca

Oferta otrzymała  69,92 pkt w jedynym kryterium – cena

 

15.  Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „KAJA”

ul. 28 Czerwca 1956 Nr 392, 61-441 Poznań

Oferta otrzymała  63,85 pkt w jedynym kryterium – cena

 

16.  STRABAG  Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  82,50 pkt w jedynym kryterium – cena

 

17.  PUBT ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

ul. Poznańska 21, 62-064 Puszczykowo

Oferta otrzymała  72,11 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

18.  Zinstal – Izol – Gaz

ul. Ogrodowa 2, 62-073 Ruchocice

Oferta otrzymała  0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 13  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                                                  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06