Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.10.29 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Zielarskiej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 29.10.2012 r.

IK.271.2.16.2012 

                                                              

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Zielarskiej w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera,  ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   STRABAG Sp.z o.o.

ul.Parzniewska 10,  05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 93,55 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

ul.Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3. Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg  69b,  63-800  Gostyń

Oferta otrzymała 85,61 pkt w jedynym kryterium – cena

 

4.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29,   64-000  Kościan

Oferta otrzymała 98,94 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 92,54 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp.z o.o. Sp.k.

Rabowice, ul.Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 78,97 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Konsorcjum:

RBD System Sp. z o.o. & INTER-TECH Sp. z o.o.

ul.Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  85,55  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 9.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 83,28 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

 Uzasadnienie

  

 

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                       Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                          mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06