Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.10.16 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie os. Kamieni szlachetnych, w Chomęciach i w K

 

 

Komorniki, dnia 15.10.2012 r.

WI .271.1.16.2012

L.dz. 4531/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie os. Kamieni szlachetnych, w Chomęciach i w Komornikach.” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak – Misiak S.C., ul. Górki 5B,

63 – 210  Żerków z ceną brutto: 378.109,79 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłudowe „LITZ” Sp. z o.o. , ul. Nowina 38, 60 – 589 Poznań, cena brutto oferty 757.561,29 zł, oferta otrzymała: 49,91 pkt

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ‘INŻ.-EKON”S.A., ul. Pociejewo 3, 62 – 500 Konin,cena brutto oferty 474.824,10 zł, oferta otrzymała: 79,63 pkt

3. AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61 – 324 Poznań, cena brutto

    oferty 491.283,68 zł, oferta otrzymała: 76,96 pkt

4. FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak – Misiak S.C., ul. Górki 5B, 63 – 210

    Żerków, cena brutto oferty 378.109,79 zł, oferta otrzymała: 100 pkt

5. DANKAR – Usługi Budowlane, Wod. – Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa,

    Nienawiszcz 23, 64 – 610 Rogoźno,  cena brutto oferty 534.212,83 zł, oferta otrzymała: 70,78 pkt

6. Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD”, ul. Słoneczna 36, 62 – 064 Plewiska,

    cena  brutto oferty 1.062.955,97 zł, oferta otrzymała: 35,57 pkt

7. „Altrans” Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń, cena brutto

 oferty 447.664,62 zł, oferta otrzymała: 84,46 pkt

8. PBI „KAJA”, ul. 28 czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, cena brutto oferty

660.408,83 zł, oferta otrzymała: 57,25 pkt

9. PUBT ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo,

     cena brutto oferty 460.072,19 zł, oferta otrzymała: 82,18 pkt

10. Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c., ul. Poznańska  62a, 62 – 080

    Tarnowo Podgórna, cena brutto oferty 759.748,93 zł, oferta otrzymała: 49,77pkt

11.Zakład Budowlano-Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD” S.C.Paweł i Michał Świergiel,

    ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl, cena brutto oferty 685.752,13 zł, oferta otrzymała: 55,14 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 22.10.2012 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.    

                                                               

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

                                                                                        /-/mgr inż. Jan Broda

                                                                                       Wójt Gminy Komorniki

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06