Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.09.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.1 Maja i u.Polnej w Rosnówku"

Komorniki, dnia 26.09.2012 r.

IK.271.2.13.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa ul.1 Maja i u.Polnej w Rosnówku” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego nr IK.271.2.13.2012 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus, Boruja Nowa 47,  64-300  Nowy Tomyśl.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  STRABAG Sp.z o.o.

ul.Parzniewska 10,  05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 76,42 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Zakład Zieleniarsko-Drogowy „ABRAMOWSKI” Robert Abramowski

ul. Pawia 7,  62-020  Swarzędz

Oferta otrzymała 87,69 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  95,22 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  DROMEL Jarosław Grześkowiak

ul. Brzozowa 47,  61-429  Poznań

Oferta otrzymała 78,99 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.

ul.28 Czerwca 1956r. Nr  392 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała 77,51 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 92,55 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań

Oferta otrzymała 76,87 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała  100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  PUB „BRUKPOL” s.c.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 89,85 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                  Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                     inż. Aleksander Klemczak

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06