Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.09.24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ulicach: Cichej i Wschodniej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 24.09.2012 r.

IK.271.2.12.2012                                                                

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naBudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Cichej i Wschodniej w Plewiskachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek, ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek

ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

  1. „ADA-LIGHT” Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin, ocena oferty : 0 pkt

  1. PNP Sp. z o.o.

ul.Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, ocena oferty :   70,93 pkt

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

 

 

                                                                                  Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                     inż. Aleksander Klemczak

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06