Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.10.16 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Słonecznej i ul.Spokojnej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 16.10.2012 r.

IK.271.2.15.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Słonecznej i ul.Spokojnej w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: DROBUD Sp. z o.o., ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań uszków

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  STRABAG Sp.z o.o.

ul.Parzniewska 10,  05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 86,74 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3. PUB „BRUKPOL” s.c.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 89,78 pkt w jedynym kryterium – cena

 

4.  Z.U.W. JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała 77,71 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  DROMEL Jarosław Grześkowiak

ul. Brzozowa 47,  61-429  P

Oferta otrzymała 95,03 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Konsorcjum:

Lider: P.W.HYDROGAZ Zbigniew Kluj

Partner: PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 87,04 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 96,89 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  85,55  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER-TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 96,64 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 10.  Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

ul.Poznańska 62a,  62-080  Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 74,33 pkt w jedynym kryterium – cena

 

11.  PUH  BUD-BRUK  Ryszard Mielcarek

ul. Józefa Wybickiego 7,  64-020  Czempiń

Oferta otrzymała 89,61 pkt w jedynym kryterium – cena

 

12.  Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16,  62-050  Rogalinek

Oferta otrzymała 93,75 pkt w jedynym kryterium – cena

 

13.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 83,28 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                        Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                         mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06