Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.10.02 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Komornikach"

Komorniki, dnia 02.10.2012 r.

IK.271.2.14.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego nr IK.271.2.14.2012 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum:

Lider: P.W.HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Partner: PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj,  ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna

ul.Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki

Oferta otrzymała 89,34 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  PPUH NORTEX Stanisław Konwisarz

os.Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań  

Oferta otrzymała 88,95 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.

ul.28 Czerwca 1956r. Nr  392 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała  99,14 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  DROMEL Jarosław Grześkowiak

ul. Brzozowa 47,  61-429  Poznań

Oferta otrzymała 93,38 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań  

Oferta otrzymała 98,44 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Konsorcjum:

Lider: P.W.HYDROGAZ Zbigniew Kluj

Partner: PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

7.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 74,48 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                     Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                        inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06