Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.17 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach i Wira

Komorniki, dnia 17.07.2012 r.

WI 271.1.9.2012

L.dz.3094 /2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach i Wirach, w ramach programu Radosna Szkoła”, prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: DAWAR Sport  Sp. z o.o. , 60 – 458 Poznań, ul. Izbicka 5/7 z ceną brutto: 712.378,66 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Zakład Remontowo – Budowlany „INSTAL – KRAN” Jarosław Zbierski, ul. Pogodna 30, Krągla, 62 – 571 Stare Miasto, cena brutto oferty: 714.740,00 zł – brak punktacji

2.      DAWAR Sport  Sp. z o.o. , ul. Izbicka 5/7, 60 – 458 Poznań, cena brutto oferty: 712.378,66 zł oferta otrzymała 100 pkt.

3.      COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk Waldemar Kosiorowski, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń, cena brutto oferty: 683.702,01 zł – brak punktacji

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 23.07.2012 r.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                    

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                                Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667                                                                      /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                 Wójt Gminy Komorniki

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06