Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chomęcicach w zakresie modernizacji instalacji c.o."

Komorniki, 12.07.2012r.

WI.271.1.7.2012

L.dz. 3014/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chomęcicach w zakresie modernizacji instalacji c.o” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 6 złożona przez:

PPHU EURO-DACH Rafał Wichłacz ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem za cenę brutto 64  155,55zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – POL-BUD Ryszard Polnik ul. J. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew

- cena ofertowa: 61 316,64zł brutto; punktacja przyznana ofercie: brak

2.      Oferta nr 2 – TOMBUD Tomasz Kozłowski ul. Ludowa 2a, 64-100 Leszno

- cena ofertowa: 106 114,80zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 60,46pkt

3.      Oferta nr 3 – Zakład Instalacji Sanitarnych Mieczysław Janiszewski ul. Jodłowa 15, 62-045 Pniewy

- cena ofertowa: 78 976,08zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 81,23pkt

4.      Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER Sp. z o.o.  ul. Walki Młodych 14, 62-030 Luboń

- cena ofertowa: 95 176,67zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 67,41pkt

5.      Oferta nr 5 – Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11, 62-041 Puszczykowo

- cena ofertowa: 102 533,29 zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 62,57pkt

6.      Oferta nr 6 – PPHU EURO-DACH Rafał Wichłacz ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem

- cena ofertowa: 64.155,55 zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 100 pkt

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06