Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.04 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia drogowego na ulicach: Akacjowej, Brzozowej, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Ks.Gładys

Komorniki, dnia 04.07.2012 r.

IK.271.2.8.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naBudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Akacjowej, Brzozowej, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Ks.Gładysza w Komornikachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek, ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  ENERGOSIEĆ S.C. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski Marek Wardeński

ul.Sienkiewicza 5,  62-310 Pyzdry

Oferta otrzymała 77,73 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek

ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD”

ul.Słoneczna 36, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała  0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka

Taczanów Długi 47, 63-300 Pleszew

Oferta otrzymała  0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Zakład Instalacji  i Sieci Elektrycznych Krzysztof, Marek Cichy

ul.Wiosenna 20, 64-500  Szamotuły

Oferta otrzymała 82,94 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  PHU FILBAR  Bartosz Maćkowiak

ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

Oferta otrzymała  82,75 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” Marian Rzepecki

Garzyn, ul.Kwiatowa 7,  64-120 Krzemieniewo

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                         Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                          inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06