Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację pomieszczeń wraz z kuchnią i stołówką w Szkole Podstawowej w Wirach ”

Komorniki, dnia 02.07.2012 r.

WI .271.1.6.2012

L.dz. 2823/2012

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Modernizację pomieszczeń wraz z kuchnią i stołówką w Szkole Podstawowej w Wirach  prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11 62-041 Puszczykowo z ceną brutto oferty: 353.624,11 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      PPHU EURO – DACH, Rafał Wichłacz, ul. Kilińskiego 5, 63 – 100 Śrem, cena brutto: 366.798,49 zł, oferta otrzymała 96,41pk

2.      Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11 62-041 Puszczykowo    cena brutto: 353.624,11 zł, oferta otrzymała 100 pkt.

3.      Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD” ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska –   cena             brutto: 409.531,07 zł, oferta nie punktowana.

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 09.07.2012 r.

 

 

 

                                                                                                          /-/ inż Aleksander Klemczak

                                                                                                                Z-ca Wójta Gminy

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06