Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.06.22 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji WDK Koźlak w Chomęcicach Gmina Komorniki”

Komorniki, dnia 22.06.2012 r.

WI .271.1.4.2012

L.dz.  2679/2012

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont elewacji WDK Koźlak w Chomęcicach Gmina Komorniki”  prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

WIC-MAR SP. z O.O. z ceną brutto oferty: 71.949,76 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      POS - REMAL Sławomir Świtała ul. Polna 1 Michorzewo 64-316 Kuślin cena brutto: 108.505,33 zł, oferta otrzymała 66,31pkt.

2.      PPHU EURO – DACH, Rafał Wichłacz, ul. Kilińskiego 5, 63 – 100 Śrem, cena brutto: 108.276,02 zł, oferta otrzymała 66,45 pkt.

3.      WIC-MAR SP. z O.O. ul. Poznańska 167 62-006 Kobylnica cena brutto: 71.949,76 zł, oferta otrzymała 100,00 pkt.

4.      Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG - MAR” ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań, cena brutto: 84.761,82 zł, oferta otrzymała 84,88pkt.

5.      ZAKBUD Zakład Konserwatorsko-Budowlany ul. Gen. Taczaka 2/10 63-800 Gostyń cena brutto: 80.213,94 zł, oferta otrzymała 89,70 pkt.

6.       POL-BUD Ryszard Polnik ul. Łukaszewicza 47 62-060 Stęszew cena brutto: 77.566,01 zł, oferta nie punktowana.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 02.07.2012 r.

 

 

 

 

                                                                                                  /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                 Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Wiesław Rządkowski

tel. 0-61 8100 668.

                                                            

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06