Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.06.25 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn" Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach

Komorniki, 25.06.2012 r.

 

 

WI.271.1.5.2012

Ldz.2700/2012

           

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach i Wirach w ramach programu RADOSNA SZKOŁA.”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Dnia 25.06.2012 r. o godzinie 09:00 minął, wyznaczony przez Zamawiającego, termin składania ofert. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP.

 

 

                                                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                         Wójt Gminy Komorniki

 

 

                                                                                   

 

Sprawę prowadzi : Karolina Wilak

                                  Tel. 61 8 100 667

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06