Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.06.25 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ul.Zakładowej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 25.06.2012 r.

IK.271.2.7.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naPrzebudowę ul.Zakładowej w Plewiskachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez:  

DROBUD Sp. z o.o.  ul.Szarych Szeregów 25,  60-462 Poznań.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  STRABAG   Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała 62,29 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.

ul.28 Czerwca 1956r. Nr  392 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała 88,60 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER-TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż

ul.Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  93,30  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  KONSORCJUM:

P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj

PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22,  60-101 Poznań

Oferta otrzymała  88,97 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  KONSORCJUM:

Firma Usługowo-Handlowa ANNA, Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os.Kazimierza Wielkiego 14a/1,  62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 82,54 pkt w jedynym kryterium – cena

  

8.  KONSORCJUM:

Z.U.W. JACH-GUM  Stanisław Jachimowski

Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

9. Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak

Ptaszkowo 65a, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Oferta otrzymała  86,33  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

10. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”

ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392,  61-441 Poznań

Oferta otrzymała  98,05 pkt w jedynym kryterium – cena

 

11.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052  Komorniki

Oferta otrzymała  89,13 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

  

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06