Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.06.04 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji deszczowej w ul.Nowej i ul.Łęczyckiej w Wirach”

Komorniki, dnia 04.06.2012 r.

IK.271.2.6.2012                                                                

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naBudowę kanalizacji deszczowej w ul.Nowej i ul.Łęczyckiej w Wirachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 15 złożona przez:  

PUBT  ANDER-87  Tomasz  i Grzegorz Janaszak, ul.Poznańska 21,  62-040  Puszczykowo.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  „ALTRANS” Alicja Tomczak

ul.Słowackiego 67,  63-800 Gostyń

Oferta otrzymała 89,24 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura

ul.Lipowa 20,  62-030  Luboń

Oferta otrzymała 60,93 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe „Inżbud” Z.Zehner, M.Środa Spółka jawna

ul.Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

Oferta otrzymała  61,11 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”

ul.28 Czerwca 1956r. Nr  392 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała 79,43 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  „MPGK”  Spółka  z o.o.

ul.Skocka 13,  62-100  Wągrowiec

Oferta otrzymała 60,52 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane ROSKON Marianna Rosadowska

ul. Fabryczna 9,   62-400   Słupca

Oferta otrzymała 67,03 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie  Dariusz Bromber

ul.Dworcowa 40b,  62-045  Pniewy

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER-TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  98,89  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 9.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. z o.o.

ul.Nowina 38,  60-589  Poznań

Oferta otrzymała 46,61 pkt w jedynym kryterium – cena

 

10.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj

ul.Transportowa  1, Garby  62-020  Swarzędz

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium – cena

11.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD  Jerzy Marciniak

ul.Fl.Marciniaka 8, 64-020  Czempiń

Oferta otrzymała  82,75 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

12.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż

ul.Czarnieckiego 2,  62-040  Puszczykowo

Oferta otrzymała  0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

13.  STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  58,11 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

14.  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” SA

ul.Pociejewo 3 , 62-500  Konin

Oferta otrzymała  74,98 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

15. PUBT  ANDER-87  Tomasz  i Grzegorz Janaszak

ul.Poznańska 21,  62-040  Puszczykowo

Oferta otrzymała  100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 15  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

  

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06