Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.04.30 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę Gimnazjum w Komornikach"

Komorniki, 30.04.2012r.

WI.271.1.2.2012

L.dz. 1901/2012

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Komornikach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 14 złożona przez:

MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań za cenę brutto 1 999 499,99zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań

- cena ofertowa: 2 306 267,10zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 86,70pkt

2.      Oferta nr 2 – PRIBiR „GADOMEX” ul. Rakoniewicka 15A, 60-111 Poznań

- cena ofertowa: 2 417 028,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 82,73pkt

3.      Oferta nr 3 – Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD” ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska

- cena ofertowa: 2 201 939,41zł brutto; punktacja przyznana ofercie: brak

4.      Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel

- cena ofertowa: 2 606 370,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 76,72pkt

5.      Oferta nr 5 – FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

- cena ofertowa: 2 297 962,58zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 87,01pkt

6.      Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o. ul. Okrężna 10,
64-100 Leszno

– cena ofertowa: 2 396 614,07zł brutto; punktacja przyznana ofercie: brak

7.      Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Budowlane „KONTRAKT” Pawlak, Wosiek Sp.j. Wilkowice
ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa

– cena ofertowa: 2 300 619,29zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 86,91pkt

8.      Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Budowlane „KAZ-BUD” Jan Kaźmierowski Wytomyśl 50,
64-300 Nowy Tomyśl

      – cena ofertowa: 3 138 536,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: brak

9.      Oferta nr 9 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „GOSBUD” Sp. z o.o. ul. Graniczna 1,
63-800 Gostyń

      – cena ofertowa: 2 822 786,74zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 70,83pkt

10.  Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol-Poznań” Sp. z o.o.
ul. Dziadoszański 10, 61-248 Poznań

      – cena ofertowa: 2 581 551,06zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 77,45pkt

11.  Oferta nr 11 – MS Budownictwo Sp. z o.o. ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne

      – cena ofertowa: 2 248 000,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 88,95pkt

12.  Oferta nr 12 – „POS-REMAL” Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1, 64-316 Kuślin

      – cena ofertowa: 2 491 654,59zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 80,25pkt

13.  Oferta nr 13 – Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. J. ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież

      – cena ofertowa: 3 145 686,30zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 63,56pkt

14.  Oferta nr 15 – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski
ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno

      – cena ofertowa: 2 439 872,53zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 81,95pkt

15.  Oferta nr 16 – Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski ul. Rodawska 32a,
61-312 Poznań

      – cena ofertowa: 2 238 600,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 89,32pkt

16.  Oferta nr 17 – PPHU „MISZBUD” Jarosław Miszczak Przybyłów 4, 62-600 Koło

      – cena ofertowa: 2 538 469,03zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 78,77pkt

17.  Oferta nr 18 - Konsorcjum Firmy Ciepłownik w składzie:

„Ciepłownik” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska (Lider Konsorcjum)

„MARKAR” Sp. Z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska (Partner Konsorcjum)

      – cena ofertowa: 2 661 033,77zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 75,14pkt

18.  Oferta nr 19 – Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak Wytomyśl ul. Wypoczynkowa 5,
64-300 Nowy Tomyśl

      – cena ofertowa: 2 345 400,00zł brutto; punktacja przyznana ofercie: brak

19.  Oferta nr 20 – PPHU EURO-DACH Rafał Wichłacz ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem

      – cena ofertowa: 3 028 578,53zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 66,02pkt

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 /-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

Inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. (0-61) 8100 668

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06