Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.05.16 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w KomornikachR

Komorniki, dnia 16.05.2012 r.

WI .271.1.3.2012

L.dz. 2064/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Komornikach prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Sodex Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62 – 002 Suchy Las   z ceną brutto: 277.341,52 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino Leszno, ul. Rzemieślnicza 3,

      cena  brutto oferty: 329.640,00  zł, oferta otrzymała  84,14 pkt.

2.    PRESTIGE Sp. z o.o., 71 – 066 Szczecin, ul. Świerczewska 5,cena brutto

       oferty: 352.541,12 zł , oferta otrzymała  78,67 pkt.

3.    NOVA SPORT Sp. z o.o., 70 – 475 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 31/5,  cena brutto

       oferty: 299.998,72 zł, oferta otrzymała  92,45 pkt.

4.    Saltex Europa Sp. z o.o., 53–129 Wrocław, ul. Sudecka 106 a, cena brutto

        oferty: 315.523,52 zł, oferta otrzymała  87,90 pkt.

5.     M BUDOWNICTWO sp. z o.o., 61 – 702 Poznań, ul. Gwarna 13,  cena brutto

       oferty: 357.922,23 zł, oferta otrzymała  77,49 pkt.

6.     SODEX Sp. z .o.o., 62 – 002 Suchy Las, Złotniki, ul. Dworcowa 22 cena brutto

        oferty: 277.341,52 zł, oferta otrzymała  100 pkt.

7.            Dawar Sport Sp. z o.o., 60 – 458 Poznań, ul. Izbicka 5/7, cena brutto oferty: 324.307,96 zł, oferta otrzymała 85,52 pkt.

8.             Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „P.A.M.”, Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań, cena brutto oferty: 367.548,85 zł, oferta otrzymała 75,46 pkt.

  1. Konsorcjum MARDO Mariola Stefańska – MARDO SPORT Sp. z .o.o., 62 – 041 Puszczykowo, ul. Wydmowa 10, cena brutto oferty: 330.027,19 zł, oferta otrzymała 84,04 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 21.05.2012 r.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.    

 

                                                                                 /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                 Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

                                                               

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06