Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.04.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Kolejowej i ul.Fabianowskiej w Plewiskach”

Komorniki, dnia 03.04.2012 r.

IK.271.2.3.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Kolejowej i ul.Fabianowskiej w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  KONSORCJUM: SEM Sp.j. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak   i  PHU FILBAR Bartosz Maćkowiak,   ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  ROTOMAT Sp. z o.o.

ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Oferta otrzymała   87,17 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  VIATAR  Piotr Słomski, Wojciech Kozioł  spółka cywilna

ul.Wita Stwosza 18, 33-100 Tarnów

Oferta otrzymała   88,12 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  FIRMA Raszewski i Syn Radosław Raszewski

ul.Świętojańska 24a, 62-500 Konin

Oferta otrzymała   0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  KONSORCJUM:

SEM Sp.j. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak 

PHU FILBAR Bartosz Maćkowiak

ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH

Eugeniusz Pawlikowski 

Cielimowo, ul.Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo

Oferta otrzymała 82,37 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06