Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.03.30 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę ul.Laskowskiej w Wirach"

Komorniki, dnia 30.03.2012 r.

IK.271.2.2.2012   

                                                                                            

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowę ul.Laskowskiej w Wirach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  EUROVIA POLSKA S.A.  Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040 Kobierzyce.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  COLAS Polska Sp. z o.o. 

     ul.Nowa 49, 62-070 Palędzie

Oferta otrzymała 89,71 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  EUROVIA POLSKA S.A.

     Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „INTER- TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  88,49 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.

 Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała 96,10 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. STRABAG  Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała 79,24 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  SKANSKA S.A.

     ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 98,47 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR- BRUK” Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8. Konsorcjum: POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane „INFRAKOM” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn

Oferta otrzymała 92,81  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9.  Konsorcjum: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska – Lider Konsorcjum

ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.  – Partner Konsorcjum

ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392,  61-441 Poznań

Usługi Wodno-Kanalizacyjne Kornosz Stanisław - Partner Konsorcjum

ul.Świerkowa 2,  62-050 Mosina

Oferta otrzymała 95,61 pkt w jedynym kryterium – cena

 

10.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”

ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392,  61-441 Poznań

Oferta otrzymała  0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

  

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06