Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.03.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę placu zabaw w parku w Komornikach przy ul. Pocztowej ( dostawa wraz z montażem urządzeń

 

Komorniki, dnia 26.03.2012 r.

WI .271.1.1.2012

L.dz.1062/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę placu zabaw  w parku w Komornikach przy ul. Pocztowej ( dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjno – sportowych) prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna , ul. Porannej Rosy 3, Kamionki,    62 – 023 Gądki   z ceną brutto: 221.401,57 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. Jawna, , ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki cena brutto oferty: 221.402,19 zł – po poprawce oczywistej pomyłki rachunkowej 221.401,57zł, otrzymana punktacja : 100 pkt.

2.      COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk Waldemar Kosiorowski, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń, cena brutto oferty: 295.878,70 zł, otrzymana punktacja : 74,83 pkt.

3.      MAGIC GARDEN Daniel Gacek, ul. Mieleńska 27,  88-170 Pakość cena brutto oferty: 182.770,99 zł, otrzymana punktacja : brak.

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „P.A.M.”, ul. Poznańska 99, Czapury, 61-160 Poznań cena brutto oferty: 213.557,50 zł, otrzymana punktacja : brak.

5.      HYDRO-WIELKOPOLSKA, ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina, cena brutto oferty: 229.046,36 zł, otrzymana punktacja : 96,66 pkt.

6.      SATERNUS Sp. z .o.o., ul. Kościuszki 63, 40-503 Chorzów, cena brutto oferty: 203.863,08 zł, otrzymana punktacja : brak.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 02.04.2012 r.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                         

                                                    

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 8 100 667

 

                                                                                     /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                     Wójt Gminy Komorniki  

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06