Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.03.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia drogowego - ul.Nowa, ul.Podgórna i ul.Kasztanowa w Wirach"

Komorniki, dnia 06.03.2012 r.

IK.271.2.1.2012      

                                                                    

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego - ul.Nowa, ul.Podgórna i ul.Kasztanowa w Wirach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek, ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno.

 

 

W postępowaniu złożona została oferta jednego wykonawcy:

 

  1. Usługi Elektroinstalacyjne „Elko” Hasała Marcin

ul.Kórnicka 29,  62-060 Stęszew, ocena oferty : 57,46 pkt

  1. Zakład Elektrotechniczny Jan Chomski, Janusz Chomski, Robert Chomski Spółka Jawna

ul.Polna 17, Koszanowo, 64-030 Śmigiel, ocena oferty : 76,91 pkt

  1. M Marconi inż.Marcin Wylegała

ul.Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ocena oferty : 84,97 pkt

  1. PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk

Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce, ocena oferty : 78,50 pkt

  1. VABUD Sp. z o.o.

ul.Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, ocena oferty : 65,10 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek

ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno, ocena oferty : 100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06