Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.11.21 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych, modernizacja stacji transformatorowej i zwiększenie przepu

 

Komorniki, dnia 21.11.2011 r.

WI.271.1.15.2011

L.dz. 5452/2011

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych, modernizacja stacji transformatorowej  i zwiększenie przepustowości  oczyszczalni ścieków  w Łęczycy w Gminie Komorniki” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

Dla części I:

P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN ,   z ceną brutto: 971.700,00 zł

 

W części I postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „INMEL” Zbigniew Jabłoński, 61-614 POZNAŃ  ul. Wenedów 15, oferta nr 3, cena brutto: 1.936.985,00 zł,

2.        P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN, oferta nr 5, cena brutto: 971.700,00zł, oferta otrzymała 100,00 pkt.

3.        Przedsiębiorstwo Usługowo -Budowlano-Transportowe „ANDER 87” Tomasz i Grzegorz Janaszak 62-040 PUSZCZYKOWO, ul. Poznańska 21, oferta nr 6, cena brutto: 1.999.111,23 zł, oferta otrzymała – 48,61 pkt.

 

Dla części II:

P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN ,   z ceną brutto: 2.287.800,00 zł

 

W części II postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        Konsorcjum „Gutkowski-Gutkowski”:Firma Gutkowski Jan Gutkowski –Lider, Gutkowski Sp. z o.o. –Partner, 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92, oferta nr 1, cena brutto: 2.315.044,16 zł, oferta otrzymała  98,82 pkt.

2.        „ENVIROTECH” Sp. z o.o., 60-845 POZNAŃ, ul. Jana Kochanowskiego 7, oferta nr 4, cena brutto: 3.044.251,39zł

3.        P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN, oferta nr 5, cena brutto: 2.287.800,00 oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Dla części III:

P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN ,   z ceną brutto: 799.500,00 zł

W części III postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        Konsorcjum „Gutkowski-Gutkowski”:Firma Gutkowski Jan Gutkowski –Lider, Gutkowski Sp. z o.o. –Partner, 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92, oferta nr 1, cena brutto: 884.614,33zł, oferta otrzymała  90,38 pkt.

2.        Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz 67-400 Wschowa, Przyczyna Dolna 39, oferta nr 2, cena brutto: 1.377.315,12 zł, oferta otrzymała  58,05 pkt.

3.        „ENVIROTECH” Sp. z o.o., 60-845 POZNAŃ, ul. Jana Kochanowskiego 7, oferta nr 4, cena brutto: 982.757,05 zł ,oferta otrzymała  81,35 pkt.

4.        P.T.H.U.HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 JAROCIN, oferta nr 5, cena brutto:799.500,00 oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta w części I , II i III spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 28.11.2011 r.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                   

                                                                                                   /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

                                                  

Sprawę prowadzi: Anna Jezierska-Kaczmarek

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06