Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.11.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Łąkowej w Łęczycy"

Komorniki, dnia 02.11.2011 r.

IK.271.2.15.2011                                                                           

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Łąkowej w Łęczycy” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek.

W postępowaniu złożona została oferta jednego wykonawcy:

 

  1. STRABAG Sp. z o.o.  

ul.Parzniewska 10,  05-800 Pruszków, ocena oferty : 50,94 pkt

  1. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno, ocena oferty : 89,34 pkt

  1. Konsorcjum: Z.U.W. JACH-GUM Stanisław Jachimowski

oraz Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski,

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań, ocena oferty : 79,56 pkt

  1. DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462  Poznań, ocena oferty : 72,67 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa  7, 62-004 Czerwonak, ocena oferty : 79,29 pkt

  1. BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński

os. Wichrowe Wzgórze 23 m.54, 61-678 Poznań, ocena oferty : 60,53 pkt

  1. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek, ocena oferty : 100,00 pkt

  1. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki, ocena oferty : 80,54 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK  Sp. z o.o.

os.Winiary 22/3, 60-665 Poznań, ocena oferty : 85,91 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  TURBO-TECH,

ul.Kopanina 79, 60-105 Poznań, ocena oferty : 89,64 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 7  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06