Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.11.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa chodnika w ul.Dworcowej w Szreniawie, na odcinku od ul.Poznańskiej do posesji nr 16 przy ul.Dwo

Komorniki, dnia 07.11.2011 r.

IK.271.2.16.2011      

                                                                    

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę chodnika w ul.Dworcowej w Szreniawie, na odcinku od ul.Poznańskiej do posesji nr 16 przy ul.Dworcowej” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki, ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu złożona została oferta jednego wykonawcy:

 

  1. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki, ocena oferty : 100,00 pkt

 

  1. Konsorcjum: Z.U.W. JACH-GUM Stanisław Jachimowski

oraz Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski,

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań, ocena oferty : 81,67 pkt

 

  1. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek, ocena oferty : 90,46 pkt

 

  1. „POL-DRÓG KOŚCIAN”  Sp. z o.o.

ul.Dworcowa  29, 64-000 Kościan, ocena oferty : 61,59 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06