Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.10.04 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa odcinka kanału deszczowego i drenażu na ul.Spokojnej w Komornikach"

Komorniki, dnia 04.10.2011 r.

IK.271.2.13.2011   

         

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinka kanału deszczowego i drenażu na ul.Spokojnej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „INTER - TECH” Sp. z o.o. , ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.                                                           Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż 

ul.Czarnieckiego 2,  62-040 Puszczykowo,  ocena oferty : 80,97 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  „INTER-TECH” Sp. z o.o. ,

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, ocena oferty : 100,00 pkt

  1. Zakład Budowlano-Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD” S.C. Paweł i Michał Świergiel

ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl, ocena oferty: 84,61 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

  

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06