Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.09.20 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Głuchowie, Chomęcicach, Walerianowie, Komor

 

Komorniki, dnia 20.09.2011 r.

WI .271.1.7.2011

L.dz. 4465/2011

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Głuchowie, Chomęcicach, Walerianowie, Komornikach  i w Wirach prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe ANDER – 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak,  ul. Poznańska 21, 62 – 040 Puszczykowo,   z ceną brutto: 1 999 806,26 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński, ul. Wenedów 15, 61 – 614 Poznań, cena brutto: 2.423.547,45 zł, oferta otrzymała  82,52 pkt.

2.      Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak. ul. Kossaka 9, 66 – 300 Międzyrzecz, cena brutto: 2.730.650,11  zł, oferta otrzymała 73,24 pkt.

3.      Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ-EKON, ul. Pociejewo 3, 62 – 500 Konin, cena brutto: 2.723.673,18 zł, oferta otrzymała  73,42 pkt.

4.      Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus Garnetz Spółka Jawna, ul. Gnieźnieńska 51, 62 – 100 Wągrowiec,cena brutto: 2.985.876,40 zł, oferta otrzymała 66,98 pkt

5.      Przedsiębiorstwo „ARTO” Artur Tomczyk, Siedlisko15, 64 – 980 Trzcianka, cena brutto: 2.196.866,81 zł, oferta otrzymała  0 pkt

6.      Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus”, ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, cena brutto: 3.442.562,11 zł, oferta otrzymała  0 pkt.

7.      KANWOD Wiesław Tarczyński, Węglew 218, 62 – 590 Golina, cena brutto: 3.070.668,11 zł, oferta otrzymała  0 pkt.

8.      Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”, ul. 28 Czerwca 1965r. 392, 61 – 441 Poznań, cena brutto: 2.968.017,12 zł, oferta otrzymała  67,38 pkt.

9.      Przedsiębiorstwo „PEK-MEL” W. Czapla, K.Cichorek S.J., Ul. Armii Krajowej 27, 64 – 600 Oborniki, cena brutto: 3.555.181,84 zł, oferta otrzymała  56,25  pkt.

10.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak, ul. Poznańska 21, 62 – 040 Puszczykowo, cena brutto: 1.999.806,26 zł, oferta otrzymała  100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 26.09.2011 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                   

                                                                                 /-/ Z up. Wójta

                                                                                 inż. Aleksander Klemczak

                                                                                 Z-ca Wójta Gminy

 

                                                                  

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06