Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.09.06 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogi (ul. Wiśniowa) od ul. Fabianowskiej do bazy logistycznej Tulipan House w Komor

Komorniki, dnia 05.09.2011 r.

IK.271.2.11.2011   

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogi (ul. Wiśniowa) od ul. Fabianowskiej do bazy logistycznej Tulipan House w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18,  64-610  Rogoźno.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.                                                           PNP Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las ocena oferty : 66,61 pkt

  1. P.P.H.U. „SELMAX” Maria Tomaszewska

ul. Kopernika 19,  62-400 Słupca, ocena oferty : 42,02 pkt

  1. „ELKON BIS” Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błażej Grzeszczak

ul. Zachodnia 15A 62-500 Konin, ocena oferty :      -

  1. ATREM S.A.

ul. Czołgowa 4, Złotniki 62-002 Suchy Las,  ocena oferty : 63,09

  1. Hawe Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, ocena oferty : 53,77 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „RAGAMA” Leszek Przybyłek

ul. Chabrowa 18,  64-610 Rogoźno,  ocena oferty : 100,00 pkt

  1. ADALIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin, ocena oferty : 69,22 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06