Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.08.24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na 2012r."

Komorniki, dnia 23.08.2011 r.

IK.271.2.8.2011   

                                                             

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na 2012r.” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  PGE Obrót S.A. , ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

  1. ENERGA OBRÓT SA,

ul.Mikołaja Reja 29,  80-870 Gdańsk, ocena oferty:  96,71 pkt

  1. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną

ul. Hoża 63/67, 00-681  Warszawa, ocena oferty :    98,45 pkt

  1. ENEA S.A.

ul. F.Nowowiejskiego 11,  60-967 Poznań,  ocena oferty :   96,87 pkt

  1. CENTROZAP Spółka Akcyjna

ul.Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice,  ocena oferty :   99,54 pkt

  1. PGE Obrót S.A.

ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, ocena oferty : 100,00 pkt

  1. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

ul.Barlickiego 2 ,  44-100 Gliwice,  ocena oferty : 98,61 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                              inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06