Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.08.19 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Polnej w Komornikach - budowa chodnika z możliwością ruchu rowerowego na odcinku od ul.

Komorniki, dnia 19.08.2011 r.

IK.271.2.10.2011   

                                                                                            

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa ul. Polnej w Komornikach – budowa chodnika z możliwością ruchu rowerowego na odcinku od ul. Brzozowej do Poczty Polskiej” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH – GUM Stanisław Jachimowski    ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o.

             ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak  ocena oferty : 63,91 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  „INTER-TECH” Sp. z o.o. , ul. Fabianowska 188, 62-052, ocena oferty : 59,31 pkt
  2. Zakład Usług Wielobranżowych JACH – GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań,  ocena oferty : 100,00 pkt
  3. POL- DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., Bonikowo ul Dworcowa 29, 64-000 Kościan, ocena oferty : 89,44 pkt
  4. COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, ocena oferty: 98,72 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                             inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06