Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.07.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." „Wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Szreniawa ul. Poznańska 6 Gmina KomornikiR

Komorniki, dnia 06.07.2011 r.

WI .271.1.4.2011

L.dz  3209/2011

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

    Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Szreniawa ul. Poznańska 6 Gmina Komorniki” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe EURO – DACH Rafał Wichłacz,

 z ceną brutto oferty 96.662,02 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat ul. Borowa 2A, 62 – 571 Stare Miasto Żychlin, cena brutto: 124.625,91 zł, oferta otrzymała 77,56 pkt.

 

2.      Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG - MAR” ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań, cena brutto: 98.147,78 zł, oferta nie punktowana.

 

3.      PPHU EURO – DACH, Rafał Wichłacz, ul. Kilińskiego 5, 63 – 100 Śrem, cena brutto: : 96.662,02 zł, oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 13.07.2011 r.

 

 

 

Z up. Wójta

 

inż. Aleksander Klemczak

    Z – ca Wójta Gminy

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06