Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.05.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Komornikach".

 

Komorniki, dnia 23.05.2011 r.

WI .271.1.3.2011

L.dz. 2464/2011

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Komornikach prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER Sp. z o.o., ul. Walki Młodych 14, 62 – 030 Luboń,   z cena brutto: 174.438,73 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot, ul. Bema 11, 62 – 041 Puszczykowo, cena brutto: 182.931,07 zł, oferta otrzymała  95,36 pkt.

2.      Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-Instalacyjna, ul. Wierzbowa 3/4, 61-853 Poznań, cena brutto: 195.374,49 zł, oferta otrzymała 89,28 pkt.

3.      ANIX Nieruchomości – Inwestycje Sp.j., ul. Palacza 13, 60 – 242 Poznań, cena brutto: 176.000,00 zł,  oferta otrzymała 0 pkt.

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER Sp. z o.o., ul. Walki Młodych 14, 62 – 030 Luboń,   cena brutto: 174.438,73 zł, oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 30.05.2011 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                   

 

 

                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                          Wójt Gminy Komorniki

 

 

                                                                  

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06