Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.05.20. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Młyńskiej w Komornikach”

Komorniki, dnia 20.05.2011 r.

IK.271.2.6.2011   

                                       

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Młyńskiej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego oferent, PNP Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od podpisania umowy na wykonanie w/w zadania. W związku z powyższym do realizacji zadania wybrana została kolejna najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez  P.H.U. „RAGAMA”  Leszek Przybyłek, ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 74,18 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                               inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06